ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल

🏜भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल

🏛अमरनाथ गुफा➖काश्मीर
🏛सूर्य मन्दिर (ब्लैक पगोडा)➖ कोणार्क
🏛वृहदेश्वर मन्दिर➖तन्जौर
🏛दिलवाड़ा मन्दिर, माउंट आबू
🏛आमेर दुर्ग➖जयपुर
🏛इमामबाड़ा➖ लखनऊ
🏛वृन्दावन गार्डन➖मैसूर
🏛चिल्का झील➖ओड़ीसा
🏛अजन्ता की गुफाएँ➖औरंगाबाद
🏛मालाबार हिल्स➖ मुम्बई
🏛गोमतेश्वर मन्दिर श्रवणबेलगोला➖ कर्नाटक
🏛बुलन्द दरवाजा➖ फतेहपुर सीकरी
🏛अकबर का मकबरा➖सिकन्दरा, आगरा
🏛जोग प्रपात➖मैसूर
🏛शान्ति निकेतन➖ कोलकाता
🏛रणथम्भौर का किला➖सवाई माधोपुर
🏛आगा खां पैलेस➖पुणे
🏛महाकाल का मन्दिर➖उज्जैन
🏛कुतुबमीनार➖दिल्ली
🏛एलिफैंटा की गुफाएँ➖ मुम्बई
🏛ताजमहल➖ आगरा
🏛इण्डिया गेट➖ दिल्ली
🏛विश्वनाथ मन्दिर➖वाराणसी
🏛साँची का स्तूप➖भोपाल
🏛निशात बाग➖श्रीनगर
🏛मीनाक्षी मन्दिर➖मदुरै
🏛स्वर्ण मन्दिर➖अमृतसर
🏛एलोरा की गुफाएँ➖औरंगाबाद
🏛हवामहल➖जयपुर
🏛जंतर-मंतर➖दिल्ली
🏛शेरशाह का मकबरा➖ सासाराम
🏛एतमातुद्दौला➖आगरा
🏛सारनाथ➖ वाराणसी के समीप
🏛नटराज मन्दिर➖ चेन्नई
🏛जामा मस्जिद➖ दिल्ली
🏛जगन्नाथ मन्दिर➖ पुरी
🏛गोलघर➖ पटना
🏛विजय स्तम्भ➖चित्तौड़गढ़
🏛गोल गुम्बद➖बीजापुर
🏛गोलकोण्डा➖हैदराबाद
🏛गेटवे ऑफ इण्डिया➖ मुम्बई
🏛जलमन्दिर➖ पावापुरी
🏛बेलूर मठ➖ कोलकाता
🏛टावर ऑफ साइलेंस➖मुम्बई​​